Projekt „Łódzkie Przyjazne Filmowcom”, przygotowany przez Wydział Kultury UMŁ w związku z promocją marki Łódź Filmowa, otrzymał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (w ramach konkursu RPLD.03.02.00-20/13, w ramach Osi priorytetowej III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działania III.2: Podnoszenie Innowacyjności i Konkurencyjności Przedsiębiorstw).
 
Celem projektu było zwiększenie liczby produkcji realizowanych w województwie łódzkim oraz rozwój branży filmowej poprzez rozbudowę oferty regionu o nowe lokacje, standaryzację i profesjonalizację obsługi ekip filmowych w całym regionie oraz szeroką krajową i międzynarodową promocję "Łódzkiego Przyjaznego Filmowcom".
 
Projekt pozwolił na rozszerzenie działalności Łódź Film Commission i nawiązanie bliższej współpracy z gminami całego województwa łódzkiego. Została utworzona sieć kontaktów w regionie, baza lokalizacji zdjęciowych została rozszerzona o nowe obiekty z miast i powiatów, a dzięki cyklowi szkoleń dla przedstawicieli współpracujących z Łodzią gmin, ekipy filmowe będą obsługiwane według jednolitych standardów. Projekt „Łódzkie Przyjazne Filmowcom” objął również przygotowanie materiałów promocyjnych dla producentów i działania promocyjne podczas festiwali filmowych, przygotowanie tzw. „location tour” dla przedstawicieli branży oraz cykl nieodpłatnych projekcji filmów współfinansowanych ze środków Łódzkiego Funduszu Filmowego w wybranych kinach w województwie łódzkim.
 
Projekt zakończył się w 2015 r., jednakże program "Łódzkie Przyjazne Filmowcom" jest nadal kontynuowany przez Łódź Film Commission. 
 

Projekty realizowane w ramach Łódzkiego Przyjaznego Filmowcom

Pokazy filmowe

Jednym z zaplanowanych działań w ramach projektu  -  Łódzkie Przyjazne Filmowcom była organizacja bezpłatnych  pokazów  filmów, które  otrzymały  finansowe  wsparcie  z Łódzkiego Funduszu Filmowego, a także pomoc organizacyjną oferowaną przez Łódź Film Commission.

Widzowie w ramach pokazów  mogli obejrzeć dwa filmy animowane i jeden film fabularny oraz zapoznać się z ideą projektu "Łódzkie Przyjazne Filmowcom". Wśród wybranych filmów znalazła się obsypana nagrodami na całym świecie "Ida" w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, "Mój Rower" Piotra Trzaskalskiego i animacje: "Miasto Płynie" Balbiny Bruszewskiej i "Moonshine" Michała Poniedzielskiego. Pokazy odbyły się w miesiącach wrzesień - październik 2015 r.

Lista Kin uczestniczących w projekcie
- Kino Feniks - Łowicki Ośrodek Kultury,
- Kino Odeon - MOK Koluszki
- Kino Kultura - MCK Bełchatów
- Kutnowski Dom Kultury
- MDK Radomsko
- Kino TOMI - Pabianice
- Kino "SZpulka" - Łódzki Dom Kultury
- Kino Charlie - Łódź
- Kino Polonia - Łódź
- Kino Helios - Piotrków Trybunalski

Szkolenia dla przedstawicieli samorządów

Podczas szkoleń, przedstawiciele samorządów dowiedzieli się jak zachęcać ekipy filmowe do realizacji swoich produkcji w regionie. Nauczyli się jak współpracować z filmowcami i pomagać organizacyjnie w trakcie trwania produkcji. Poznali korzyści, które wiążą się z realizacją produkcji filmowej w gminie lub miejscowości, dowiedzieli się jak odnajdywać i pokazać przestrzenie województwa łódzkiego, które mogą być atrakcyjne dla producentów filmowych. I, co najważniejsze, nauczyli się przekonywać filmowców do tego, by to w łódzkich gminach i miejscowościach wydawali swoje pieniądze podczas zdjęć, a efektami swojej pracy, czyli gotowymi produkcjami, promowali nasz region.

1. Łódzkie Przyjazne Filmowcom w kontekście przemysłu audiowizualnego w Polsce. Wprowadzenie

2. Lokacja filmowa. Warsztaty
3. Obsługa produkcji filmowej. Warsztaty
4. Fotografowanie lokacji. Warsztaty

Spot

 


Dokumenty do pobrania

 

Filmmakers' Guide

Karta lokacji

Podsumowanie projektu - infografika

 

 

Partnerzy projektu

Bełchatów
97-400 Bełchatów
Kościuszki 1
David Papuga (d.papuga@um.belchatow.pl)
tel: +48 44 733 51 63
http://www.belchatow.pl/
Biała Rawska
96-230 Biała Rawska
Jana Pawła II 57
Łukasz Chojecki (generatorkultury@gmail.com)
tel: 607 488 833
http://bip.bialarawska.pl/
Brzeziny
95-060 Brzeziny
Sienkiewicza 10/12
Anna Jóźwik (serwisbrzezin@brzeziny.pl)
tel: + 48 46 874 31 31
http://brzeziny.pl/centrum_promocji_i_kultury_w_brzezinach.php
Inowłódz
97-215 Inowłódz
Spalska 2
Mirona Werkowska (zamek.pit@interia.pl)
tel: +48 44 726-01-34
http://www.inowlodz.pl/
Koluszki
95-040 Koluszki
11 Listopada 65
Agnieszka Karbownik (promocja@koluszki.pl)
tel: +48 (44) 725 67 09
http://www.koluszki.pl/
Konstantynów Łódzki
95-050 Konstantynów Łódzki
Zgierska 2
Kacper Denko, sekretariat@konstantynow.pl
tel: +48 (42) 211 60 02, +48 (42) 211 19 03
http://portal.konstantynow.pl/portal/index.php?t=200&id=1073
Łęczyca
99-100, 99-100, Łęczyca.
PL. Tadeusza Kościuszki 1
Stanisław Pisarkiewicz (promocja@leczyca.pl)
tel: +48 606 783 089
http://www.leczyca.info.pl
Łowicz
99-400 Łowicz
Stary Rynek 1
Jacek Rybus (jacek.rybus@um.lowicz.pl)
tel: +48 693 036 111
http://www.lowicz.eu/serwis/
Pabianice
95-200 Pabianice
Zamkowa 16
Joanna Stelmach (jstelm@um.pabianice.pl)
tel: +48 (42) 225 46 81
http://pabianice.gmina.pl/
1 2

 

Łódź i Region

Położony w samym sercu Polski region łódzki i jego stolica od dawna przyciągają filmowców. W głównej mierze jest to zasługa faktu, że Łódź, na tle pozostałych dużych miast Europy, to miasto wyjątkowe. Może nie wyjątkowo piękne, ale z pewnością intrygujące nieuchwytną, właściwą tylko sobie atmosferą. Ten unikalny charakter Łodzi to dziedzictwo dwóch przemysłów: włókienniczego i filmowego, które mocno odcisnęły się na tożsamości miasta. Przemysł włókienniczy ukształtował je i sprawił, że w ciągu niespełna stu lat Łódź z małej wioski zmieniła się w nowoczesną, spowitą dymem z fabrycznych kominów, metropolię. Przemysł filmowy, który rozkwitł po 1945 r. nadał robotniczemu miastu artystycznego ducha i uczynił z Łodzi stolicę polskiej kinematografii.

I chociaż po 1989 r. wielkie zakłady włókiennicze upadły, a produkcje filmowe rozproszyły się po innych ośrodkach w kraju, to niezatarty fabryczno-filmowy klimat czyni wizytę w Łodzi i regionie niezapomnianym przeżyciem nieustannie inspirującym twórców z Polski i ze świata. Źródłem tych inspiracji są nie tylko wyjątkowe lokacje, jakich próżno szukać w innych miejscach kraju i Europy, ale przede wszystkim otwarci na współpracę ludzie – doświadczeni profesjonaliści, życzliwi mieszkańcy i zawsze służąca pomocną dłonią Łódź Film Commission. To wszystko skupione w jednym miejscu stwarza niemal nieograniczone możliwości i sprawia, że Łódzkie jest tak Przyjazne Filmowcom.

Chociaż obecna stolica województwa jest miastem stosunkowo młodym, to dzieje regionu łódzkiego sięgają znacznie dalej w przeszłość. Stąd też można tu podziwiać całe spektrum obiektów historycznych: średniowieczne zamki, szlacheckie dwory, magnackie pałace, budowle sakralne różnych wyznań czy zabytki architektury drewnianej. Na szczególną uwagę zasługuje niemal nietknięte zębem czasu i niepodatne na zawieruchy historyczne Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim. Równie wyjątkową, niemal gotową scenografią jest także złożony z ponad 40 obiektów Łowicki Park Etnograficzny w Maurzycach, prezentujący historyczną architekturę i układ przestrzenny wsi z obszaru ziemi łowickiej.

Warto pamiętać, że nie sama architektura świadczy o bogactwie i filmowym potencjale regionu. Region łódzki to w równym stopniu zapierające dech w piersiach plenery, zarówno te nietknięte ludzką ręką, jak czarujące dorzecza Warty i Pilicy, ale też niepokojący, apokaliptyczny teren odkrywkowej kopalni węgla brunatnego „Bełchatów” wraz z towarzysząca jej elektrownią. Odrobiny tajemniczej aury można zaznać zagłębiając się w rozległe lasy regionu, gdzie skrywają się podziemne groty i bunkry, głównie z okresu II wojny światowej.