ŁÓDZKI FUNDUSZ FILMOWY EDYCJA 2028

WYNIKI

"EC1 Łódź - Miasto Kultury" ogłosiło wyniki Łódzkiego Funduszu Filmowego. Jest to już trzecia edycja konkursu realizowana na zasadach koproducenckich, a jedenasta od początku istnienia funduszu. W 2018 roku fundusz dysponuje budżetem w wysokości niemal 1,5 mln złotych.

Jedenasta edycja funduszu okazała się rekordowa pod względem liczby projektów ubiegających się o dofinansowanie. Łącznie złożonych zostało 39 wniosków, w tym: 22 wnioski w kategorii filmów fabularnych, 10 w kategorii dokumentów i 7 animacji. 
 Zgłoszone na konkurs projekty oceniane były - jak co roku - pod względem walorów artystycznych, powiązania produkcji z Łodzią i województwem łódzkim (tematycznie, poprzez miejsce realizacji zdjęć lub postprodukcji), potencjału festiwalowego i frekwencyjnego oraz ekonomiczno-finansowego przygotowania produkcji. Ocena przeprowadzona została, przez zespoły ekspertów, w skład których wchodzili w tym roku: 
Dorota Hawliczek, Anna Jadowska, Michał Oleszczyk – w komisji dot. filmów fabularnych,
Mirosław Dembiński, Paweł Łoziński – w komisji dot. filmów dokumentalnych,
Justyna Rucińska, Wojciech Wawszczyk – w komisji dot. filmów animowanych.

W oparciu o opinie ekspertów i rekomendację komisji ds. Łódzkiego Funduszu Filmowego, "EC1 Łódź - Miasto Kultury" zaprosiło do negocjacji szereg producentów i ostatecznie zdecydowało o podpisaniu umów koprodukcyjnych i przyznaniu dofinansowań wymienionym niżej filmom, w podanych wysokościach:

 

FILMY FABULARNE
1.    „Dom tułaczy” reż. Mariko Bobrik, producent Lava Film  
- zwiększenie wkładu koprodukcyjnego o kwotę 120 000 PLN (do kwoty 270 000 PLN)
3.    „Głupcy” reż. Tomasz Wasilewski, producent Extreme Emotions            
- kwota wkładu koprodukcyjnego: 230 000 PLN
4.    „Bliscy” reż. Grzegorz Jaroszuk, producent MD4                    
- kwota wkładu koprodukcyjnego: 270 000 PLN
5.    „Monument” reż. Jagoda Szelc, producent PWSFTviT
- kwota wkładu koprodukcyjnego 50 000 PLN

 

FILMY DOKUMENTALNE
1.    „Diagnoza” reż. Ewa Podgórska, producent Entertain Pictures                 
- zwiększenie wkładu koprodukcyjnego o kwotę 35 000 PLN (do kwoty 115 000 PLN)
2.    „Martwa natura” reż. Sławomir Grunberg, producent LOGTV                
- kwota wkładu koprodukcyjnego: 120 000 PLN
3.    „Dom” reż. Karol Pałka, producent Wajda Studio                    
- kwota wkładu koprodukcyjnego: 55 000 PL

 

FILMY ANIMOWANE
1.    „Insekt” reż. Marcin Podolec, producent Yellow Tapir Films 
- kwota wkładu koprodukcyjnego: 90 000 PLN
2.    „Zabij to i wyjedź z tego miasta” reż. Mariusz Wilczyński, producent Bombonierka 
- kwota wkładu koprodukcyjnego: 200 000 PLN
3.    „Ole Śpijsłodko” reż. Joanna Jasińska – Koronkiewicz, producent TV Studio Filmów Animowanych 
- kwota wkładu koprodukcyjnego 50 000 PLN 
4.    „Praktyczny Pan” reż. Michał Poniedzielski, producent Running Rabbit 
- kwota wkładu koprodukcyjnego 40 000 PLN

 

 

Dotychczasowa działalność Funduszu to blisko siedemdziesiąt wspartych finansowo produkcji filmowych, w tym m. in. nagrodzona Oskarem „Ida” w reż. Pawła Pawlikowskiego, nominowane do Oskara „W ciemności” w reż. Agnieszki Holland, „Powidoki” w reż. Andrzeja Wajdy, „Pomiędzy słowami” w reż. Urszuli Antoniak.

Jak co roku, zgłaszane mogą być wnioski dotyczące produkcji filmów fabularnych pełnometrażowych, dokumentalnych i animowanych, które powiązane są z Łodzią lub regionem łódzkim poprzez miejsce realizacji zdjęć lub miejsce postprodukcji. Nabór wniosków zakończyl się 9 lutego 2018 r. Obecnie trwa weryfikacja formalna.

W celu zapoznania się z warunkami naboru do Łódzkiego Funduszu Filmowego zapraszamy do pobrania kompletu dokumentów w formie pliku ZIP.

 

Zestawienie dofinansowanych produkcji w latach 2007 - 2018