Green Filming w Łodzi

Zdając sobie sprawę jak ogromny wpływ na środowisko naturalne wywiera produkcja audiowizualna, zespół Łódź Film Commission postanowił podjąć konkretne działania mające na celu propagowanie idei green filmingu. Pierwszym z nich było wprowadzenie dedykowanego zapisu do regulaminu Konkursu pn. Łódzki Fundusz Filmowy na rok 2020 wraz z nowym załącznikiem – guidelines.

Zachęcamy do zapoznania się z opracowanymi wytycznymi!