Green Filming w Łodzi

•  Green Filming w Łodzi
•  Baza lokalnych eko-dostawców
•  Eko-rozwiązania na świecie
•  Szkolenia i certyfikaty

Sektor audiowizualny, będący unikatowym rodzajem przemysłu kulturalnego, pełni w obecnych czasach wyjątkowo silną rolę w strukturze gospodarczej i społecznej, wykraczającą daleko poza pierwotnie przyjętą rolę kulturotwórczą. Podobnie jak pozostałe gałęzie gospodarki, oddziałuje on także bezpośrednio na środowisko naturalne. 

W dobie postępującej w zastraszającym tempie degradacji naszej planety, zespół Łódź Film Commission, postawił sobie za cel znalezienie skutecznych rozwiązań przyczyniających się do spowolnienia wspomnianego procesu. Kluczowym działaniem jest propagowanie idei zrównoważonej produkcji – green filmingu, świadomego realizowania utworów audiowizualnych w sposób jak najbardziej ekologiczny. Pierwszym narzędziem ŁFC, ułatwiającym wdrożenie powyżej idei, było wprowadzenie dedykowanego zapisu do regulaminu Konkursu pn. Łódzki Fundusz Filmowy na rok 2020 wraz z nowym załącznikiem – guidelines. 

Zachęcamy do zapoznania się z opracowanymi wytycznymi!

 

Plan zdjęciowy filmu "Mój rower"