Green Filming w Łodzi

MENU:

•  Green Filming w Łodzi
•  Film dla klimatu
•  Baza lokalnych eko-dostawców
•  Eko-rozwiązania na świecie
•  Szkolenia i certyfikaty


Przemysł filmowy i rozrywkowy, we wszystkich swoich fazach, od produkcji, poprzez dystrybucję, premiery festiwalowe, projekcje kinowe, aż po streaming, w znacznym stopniu przyczynia się do emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych, odpowiedzialnych za zmiany klimatyczne.

Dane liczbowe zebrane w ramach finansowanego przez Interreg Europe projektu "Green Screen", partnerstwa obejmującego osiem regionów UE, w tym Polskę, wykazują poziom wpływu filmu lub programu telewizyjnego na środowisko. Produkcja audiowizualna emituje od 50 do aż 3.500 ton CO2, w zależności od wielkości i budżetu danego projektu.

Przemysł filmowy wywiera wpływ na środowisko w wielu różnorakich obszarach, z których najważniejsze to: transport i zakwaterowanie, gospodarka odpadami, materiały, wyżywienie i zużycie energii. Wymienione sektory są kluczowe przy planowaniu optymalizacji danej produkcji audiowizualnej. 

W dobie postępującej w zastraszającym tempie degradacji naszej planety, zespół Łódź Film Commission, postawił sobie za cel znalezienie skutecznych rozwiązań przyczyniających się do spowolnienia wspomnianego procesu. Kluczowym działaniem jest propagowanie idei zrównoważonej produkcji – green filmingu, świadomego realizowania utworów audiowizualnych w sposób jak najbardziej ekologiczny. Pierwszym narzędziem ŁFC, ułatwiającym wdrożenie powyżej idei, było wprowadzenie dedykowanego zapisu do regulaminu Konkursu pn. Łódzki Fundusz Filmowy na rok 2020 wraz z nowym załącznikiem – guidelines. 

 

Zachęcamy do zapoznania się z opracowanymi wytycznymi!

 

Wizualnym uzupełnieniem guidelines są projekty graficzne w postaci trzech map, obejmujących kolejno: biuro, wnętrze, plener. Mapy zawierają wskazówki dotyczące efektywnego zarządzania energią, odpadami oraz wodą. Pełen komplet grafik do pobrania pod linkiem!