Wsparcie przedsiębiorczości - sektor AV

 

NAJNOWSZY PORADNIK ŁFC DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

 

 

Film należy do najważniejszych wyznaczników tożsamości Łodzi i znajduje to odzwierciedlenie w postrzeganiu miasta nie tylko przez samych mieszkańców, ale też osoby z zewnątrz. Chcąc zachować kreatywny charakter miasta, a jednocześnie dalej rozwijać koncepcję Łodzi Filmowej, podejmowane są kolejne inicjatywy na rzecz wspierania działalności gospodarczej sektora audiowizualnego. Jedną z nich  jest bezpłatny poradnik zawierający informacje o dostępnych programach finansowych oraz pozafinansowych dla przedsiębiorstw z obszaru filmu oraz nowych mediów. 

 

Istnieje szereg programów, z których korzystać mogą przedstawiciele branży filmowej. Począwszy od inkubatorów przedsiębiorczości, przez inicjatywy w obszarze innowacji, badań i rozwoju, aż po start-up'y oraz zabezpieczenia kredytowe. W poradniku można znaleźć kluczowe informacje o różnorakim wsparciu, dostępnym zarówno w samej Łodzi, jak i na terenie całego kraju. Wyszczególnione inicjatywy zostały podzielone na cztery obszary, w zależności od poziomu lokalności danego programu:

 

1. Europejskie;

2. Ogólnopolskie;

3. Województwa Łódzkiego;

4. Miasta Łodzi

 

Poradnik jest dostępny w formie pliku pdf - zebrane dane będą na bieżąco aktualizowane. Informacje o możliwościach pozyskania wsparcia finansowego są także udostępniane w mediach społecznościowych Łódź Film Commission.

 

PORADNIK DO POBRANIA TUTAJ