O Łódź Film Commission

Łódzka Komisja Filmowa powstała w 2009 roku jako pierwsza tego typu jednostka w Polsce będąc kolejnym, po powstałym dwa lata wcześniej Łódzkim Funduszu Filmowym, krokiem w realizacji  polityki filmowej Miasta Łodzi. Łódź Film Commission zapewnia kompleksową i profesjonalną pomoc producentom filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych, a także programów telewizyjnych, spotów reklamowych, wideoklipów, filmów korporacyjnych, gier komputerowych i wszelkich innych form produkcji audiowizualnej. Każdy projekt otrzymuje pełne wsparcie w postaci pomocy w znalezieniu najlepszych obiektów do zdjęć, uzyskani wszelkich pozwoleń, zgód właścicieli nieruchomości, wydzieleniu części parków, skwerów, przestrzeni miejskiej dla potrzeb ekipy filmowej, itd. Komisja służy wsparciem w kontaktach z kluczowymi dla przygotowania i realizacji filmu podmiotami np. służbami miejskimi, w tym policją, strażą miejską czy lokalnymi mediami. Łódź Film Commission jest również operatorem Łódzkiego Funduszu Filmowego, z którego producent może otrzymać dofinansowanie na film fabularny, dokumentalny lub animowany .

 

Wsparcie Łódzkiej Komisji Filmowej, od pierwszego kontaktu do momentu podjęcia decyzji o realizacji zdjęć w Łodzi jest bezpłatne. Po dokonaniu wyboru obiektów zdjęciowych producent może korzystać z dalszego wsparcia Komisji po uprzednim wniesieniu zryczałtowanej opłaty. Zakres świadczonych przez Komisję usług, wysokość opłaty oraz warunki współpracy opisuje przyjęty zarządzeniem Dyrektora „EC1 Łódź – Miasto Kultury” - Regulamin świadczenia usług w zakresie produkcji filmowej”. Kliknij, aby pobrać dokumenty: regulamin i formularz zgłoszniowy (zał. nr.2, dok. word).  

Nasze usługi obejmują m.in.:

          - pomoc w wyszukiwaniu lokalizacji filmowych,

          - dostarczanie informacji o specjalistach zajmujących się produkcją filmową, telewizyjną i multimedialną w mieście i regionie, a także firmach i instytucjach wspierających tę branżę np. radcy prawni, biura

            tłumaczeń, agencje reklamowe, media itp.,

          - dostarczanie informacji nt. dostępnych zasobów miasta – hale zdjęciowe, etc.,

          - pomoc w uzyskiwaniu wszelkiego typu zezwoleń,

           - pomoc w rozmowach z właścicielami obiektów,

          - promowanie Łodzi i regionu jako miejsca przyjaznego najbardziej zaawansowanym produkcjom filmowym, telewizyjnym i multimedialnym oraz innym inicjatywom audiowizualnym.

 

 

Do zadań Łódź Film Commission należy także budowa narzędzi wsparcia produkcji filmowych takich jak: karta rabatowa ŁFC, obniżki cen za zajęcie pasa ruchu drogowego czy tworzenie baz danych: lokalizacji zdjęciowych i specjalistów z branży filmowej, oraz udzielanie informacji o wszelkich zasobach potrzebnych producentowi do sprawnej i bezproblemowej realizacji projektu.

 

Pliki do pobrania:

- Scout w Łodzi - przeczytaj zanim zaczniesz realizację zdjęć w łódzkich plenerach i wnętrzach

- Oznaczenie samochodu produkcji.

- Zawiadomienie o planowanych zdjęciach (okolica/kamienica).

- EC1 / Łódź Film Commission (logotypy).

- Łódź Kreuje (logotypy PL/ENG).

- Przewodnik filmowy / Filmmakers guide

- Realizacja zdjęć w Łodzi do 2022 roku

 

Łódź Film Commission jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Komisarzy Filmowych (AFCI), Cine-RegioPolskiej Komisji Filmowej, sekcji regionalnych funduszy filmowych w Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych oraz Stowarzyszenia Producentów Polskie Animacji.