Łódzki Fundusz Filmowy 2020

 

Zakończył się nabór wniosków do Łódzkiego Funduszu Filmowego na rok 2020. Piąta edycja konkursu realizowana na zasadach koproducenckich przebiegać będzie analogicznie do roku ubiegłego – w formie czteroetapowej procedury oceny wniosku. Budżet przewidziany na tegoroczną edycję Funduszu wynosi 1 400 000 zł.

Do Konkursu zgłaszane mogą być projekty filmów fabularnych pełnometrażowych (min. 70 min.), dokumentalnych i animowanych, które powiązane są z Łodzią lub regionem łódzkim poprzez miejsce realizacji zdjęć, miejsce postprodukcji i/lub miejsce wykonania lalek/elementów scenograficznych (wyłącznie w przypadku filmów animowanych lalkowych). Szczegółowe warunki udziału Instytucji EC1 Łódź w produkcji filmu określa Regulamin Łódzkiego Funduszu Filmowego. Tegoroczna edycja Konkursu zawiera wytyczne pozwalające Wnioskodawcom wdrożyć ekologiczne i zrównoważone zasady produkcji filmowej, w myśl tzw. green filmingu.

 

Nabór wniosków zakończył się 20 grudnia 2019 r.  Wnioski podlegają obecnie ocenie eksperckiej.

Po ocenie artystycznej, część projektów (lista poniżej) przechodzi do kolejnego etapu konkursu - oceny ekonomiczno - realizacyjnej. 

 

W razie pytań prosimy o kontakt drogą telefoniczną: +48 42 600 61 33, mailową: lfc@ec1lodz.pl lub osobiście w siedzibie Łódź Film Commission, ul. Targowa 1/3.

Komplet dokumentów funduszowych dostęny jest pod tym LINKiem.