15-lecie Regionalnych Funduszy Filmowych

 

W 2023 roku regionalne fundusze filmowe obchodzą 15-lecie swojej działalności.

Pierwszy z nich – Łódzki Fundusz Filmowy – został powołany przez Miasto Łódź w 2007 roku, najmłodszy – Gdański, zainicjował swoją działalność w 2022 roku. Dwanaście funkcjonujących obecnie funduszy znajduje się w strukturach samorządowych instytucji kultury na terenie całego kraju. Obok Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej są jednym z najważniejszych źródeł publicznego wsparcia produkcji audiowizualnych, odgrywając tym samym istotną rolę w rozwoju krajowej kinematografii oraz kształtowaniu i umacnianiu sektora kultury.

 

Fundusze stanowią dobrze funkcjonujące, atrakcyjne, lokalne narzędzia wsparcia dla produkcji audiowizualnej. Powołane przez samorządy są wyrazem zrozumienia przez władze lokalne roli i potencjału regionu w tworzeniu warunków dla rozwoju twórczości filmowej. Zobowiązanie do wydatkowania otrzymanych środków w regionie sprawia, że rozwija się lokalny przemysł filmowy i wzrasta liczba osób pracujących w zawodach filmowych. To z kolei znacząco wpływa na całościowy obraz polskiego rynku audiowizualnego - mówi Monika Głowacka, przewodnicząca sekcji Regionalnych Funduszy Filmowych w KIPA. 

 

Regiony dostrzegają też kulturowy, promocyjny i społeczny walor powstających u nich produkcji. W erze dominacji języka obrazu podkreślenie wyjątkowości regionu poprzez wykorzystanie lokacji, ma istotną wartość promocyjną i przekłada się na realną korzyść wizerunkową. Ponadto obecność ekip filmowych przyczynia się do wzrostu świadomości, zrozumienia i akceptacji społecznej dla procesu produkcji, a niejednokrotnie powoduje poczucie dumy u mieszkańców miejsc, w których powstają filmy.

W ciągu 15 lat działalności fundusze wsparły ponad 700 produkcji na kwotę łączną ponad 100 mln złotych, w tym wiele ambitnych, artystycznych produkcji, których realizacja nie byłaby możliwa bez środków z regionów. Z pośród dofinansowanych tytułów sześć było nominowanych do Oscara, blisko sto jest koprodukcjami międzynarodowymi, a większość była pokazywana i nagradzana na uznanych festiwalach, w kraju i zagranicą.

O tym jak ważne jest zaangażowanie funduszy filmowych wspomina Jerzy Skolimowski:

- To wspaniałe, że film otrzymuje wsparcie finansowe Funduszu i opiekę ze strony lokalnych władz – zaś region uzyskuje możliwość zaprezentowania swych walorów, a także wciągnięcia do współpracy miejscowych fachowców i korzystania z ich usług.

 

Warto zaznaczyć, że sukcesy polskich filmów na arenie międzynarodowej nie byłyby możliwe bez wsparcia finansowego funduszy filmowych. Dzięki tym środkom polscy twórcy mają możliwość realizacji swoich wizji artystycznych, a polska kinematografia zdobywa coraz większe uznanie na świecie. Maria Blicharska, producentka wielokrotnie nagradzanej „Kobiety na dachu” (reż. Anna Jadowska) oraz koprodukcji międzynarodowej „Disco Boy” (reż. Giacomo Abbruzzese), która miała swoją premierę podczas tegorocznego Berlinale, podkreśla:

 - Fundusze regionalne to nieocenione wsparcie dla naszych filmów. To ogromny atut przy przekonaniu zagranicznych produkcji do współpracy z Polską. Ponadto, wsparcie merytoryczne regionalnych komisji filmowych, w trakcie przygotowań do filmu, przekłada się bezpośrednio na jakość naszych produkcji.

 

Myśląc o funduszach nie można nie wspomnieć o regionalnych komisjach filmowych, gdyż w większości są to struktury, które działają nierozłącznie w ramach jednej instytucji, wzajemnie się uzupełniając. Fundusze są narzędziem wsparcia finansowego, komisje zaś wsparcia organizacyjnego. Producenci znajdują w nich oparcie w poszukiwaniu lokacji, docieraniu do władz lokalnych, podmiotów świadczących usługi produkcyjne i okołoprodukcyjne w regionie. Dzięki kompleksowemu wsparciu praca producenta w regionie staje się znacznie łatwiejsza. 

Nie bez znaczenia jest również kulturotwórcze oddziaływanie opisywanych struktur. Zarówno fundusze jaki i komisje angażują się w szereg projektów wykraczających poza swoją podstawową działalność. Przykładem takich działań jest inicjatywa Film dla Klimatu, zmierzająca do zminimalizowania wpływu branży audiowizualnej na środowisko, a także szlaki filmowe, konkursy scenariuszowe, wydarzenia branżowe czy festiwale.

 

W ramach obchodów 15-lecia działalności regionalnych funduszy filmowych zaplanowano wspólne wydarzenia branżowe towarzyszące następującym festiwalom: mBank Nowe Horyzonty, Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i Młode Horyzonty w Warszawie, na które już teraz serdecznie zapraszamy!