Łódzkie Przyjazne Filmowcom

Łódzkie Przyjazne Filmowcom to realizowany w latach 2013 - 2015 projekt promocji filmowej marki regionu łódzkiego. Obejmuje szereg działań promocyjnych oraz profesjonalizujących przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w zakresie obsługi ekip filmowych. Przygotowany przez Wydział Kultury UMŁ w związku z promocją marki Łódź Filmowa, otrzymał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (w ramach konkursu RPLD.03.02.00-20/13, w ramach Osi priorytetowej III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działania III.2: Podnoszenie Innowacyjności i Konkurencyjności Przedsiębiorstw).

Fotos z filmu Ida - Zgierz

Celem projektu było zwiększenie liczby produkcji realizowanych w województwie łódzkim oraz rozwój branży filmowej poprzez rozbudowę oferty regionu o nowe lokacje, standaryzację i profesjonalizację obsługi ekip filmowych w całym regionie oraz jego szeroką krajową i międzynarodową promocję. 

Projekt pozwolił na rozszerzenie działalności Łódź Film Commission i nawiązanie bliższej współpracy z gminami całego województwa łódzkiego. Została utworzona sieć kontaktów w regionie, baza lokalizacji zdjęciowych została rozszerzona o nowe obiekty z miast i powiatów, a dzięki cyklowi szkoleń dla przedstawicieli współpracujących z Łodzią gmin, ekipy filmowe będą obsługiwane według jednolitych standardów. Projekt objął również przygotowanie materiałów promocyjnych dla producentów i działania promocyjne podczas festiwali filmowych, przygotowanie tzw. „location tour” dla przedstawicieli branży oraz cykl nieodpłatnych projekcji filmów współfinansowanych ze środków Łódzkiego Funduszu Filmowego w wybranych kinach w województwie łódzkim.

Projekt zakończył się w 2015 r., jednakże program "Łódzkie Przyjazne Filmowcom" jest nadal kontynuowany przez Łódź Film Commission. 

 

W ramach Łódzkiego Przyjaznego Filmowcom zrealizowano m.in.:

  • Przewodnik producenta

        Kliknij aby otworzyć

 

  • Seria pokazów filmowych

Jednym z zaplanowanych działań w ramach projektu Łódzkie Przyjazne Filmowcom była organizacja bezpłatnych  pokazów  filmów, które  otrzymały  finansowe  wsparcie  z Łódzkiego Funduszu  Filmowego, a także pomoc organizacyjną oferowaną przez Łódź Film Commission.

Widzowie w ramach pokazów  mogli obejrzeć dwa filmy animowane i jeden film fabularny oraz zapoznać się z ideą projektu Łódzkie Przyjazne Filmowcom. Wśród wybranych filmów znalazła się obsypana nagrodami na całym świecie "Ida" w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, "Mój Rower" Piotra Trzaskalskiego i animacje: "Miasto Płynie" Balbiny Bruszewskiej i "Moonshine" Michała Poniedzielskiego. Pokazy odbyły się w miesiącach wrzesień - październik 2015 r. w kinach na terenie województwa łódzkiego.

 

           Lista Kin uczestniczących w projekcie

           - Kino Feniks - Łowicki Ośrodek Kultury,

           - Kino Odeon - MOK Koluszki

           - Kino Kultura - MCK Bełchatów

           - Kutnowski Dom Kultury

           - MDK Radomsko

           - Kino TOMI - Pabianice

           - Kino "SZpulka" - Łódzki Dom Kultury

           - Kino Charlie - Łódź

           - Kino Polonia - Łódź

           - Kino Helios - Piotrków Trybunalski

 

  • Szkolenia dla przedstawicieli samorządów

Podczas szkoleń, przedstawiciele samorządów dowiedzieli się jak zachęcać ekipy filmowe do realizacji swoich produkcji w regionie. Nauczyli się jak współpracować z filmowcami i pomagać organizacyjnie w trakcie trwania produkcji. Poznali korzyści, które wiążą się z realizacją produkcji filmowej w gminie lub miejscowości, dowiedzieli się jak odnajdywać i pokazać przestrzenie województwa łódzkiego, które mogą być atrakcyjne dla producentów filmowych. I, co najważniejsze, nauczyli się przekonywać filmowców do tego, by to w łódzkich gminach i miejscowościach wydawali swoje pieniądze podczas zdjęć, a efektami swojej pracy, czyli gotowymi produkcjami, promowali nasz region.

 

 

 

Belka z obowiązkowymi logotypami unijnymi.